Vasallen förädlar kulturhistoriska miljöer till livskraftiga områden

Vi som arbetar med Eldsundsviken i Strängnäs och fått förtroendet att utveckla området är företaget Vasallen. Vi ägs av staten och är specialiserade på att omvandla tidigare regementen till nya civila stadsdelar. Sedan företaget bildades för ca 20 år sedan har vi utvecklat 24 olika områden från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Det är en fantastisk möjlighet att få ta hand om de fina kulturhistoriska miljöerna och förädla dem till nya moderna och livskraftiga områden för boende, arbete, upplevelser och utbildning. Genom att återskapa och framhäva många av de ursprungliga vackra stenhusen samtidigt som ny samtida arkitektur får bilda kontrast till det gamla, skapas en spännande dynamik och kvalitet.

Det är också ett stort ansvar att förvalta områdena med de stora historiska värdena. Vasallen lägger stor vikt vid analysen av, och planeringen för, de områden vi arbetar med. Ofta inleds planeringen med en affärsplan för hur dispositionen mellan bostäder, lokaler, service och övriga funktioner i området ska bli. En antikvarisk utredning blir ofta en viktig utgångspunkt. Arkitekter för både hus och landskap väljs sedan ut med omsorg, ofta genom att vi först genomför så kallade parallella uppdrag där vi låter flera arkitekter utforma olika förslag till ombyggnader, som vi sedan kan välja mellan.

Förutom allt det synliga i miljöerna som skapas genomförs också ofta stora moderniseringar av infrastrukturen i områdena. Gator, vattenledningar, elnät och bredband säkerställs för att möta dagens och framtidens krav.

I Vasallens värdegrund är hållbarhet en ledstjärna. Vår affärsidé bygger på hållbarhet, eftersom vi tar hand om nedlagda regementen och låter dem få nytt liv. Hållbarhet är för oss också att arbeta med omtanke om både miljö och våra medarbetare. Det gäller såväl val av material och byggmetoder som friskvård och kompetensutveckling.

Vi som arbetar på Vasallen är stolta över vårt uppdrag och brinner för stadsutveckling och fastigheter. Vi hoppas du blir intresserad av Eldsundsviken och vill bli en del av dess utveckling du också – oavsett om det blir som boende, företagare eller studerande.

/Erik och Mattias