Information angående kommande tillståndsprövning för vattenverksamhet vid Eldsundsviken, Strängnäs

Vasallen Strängnäs Exploatering AB inbjuder allmänhet och intresserade till samråd inför tillståndsprövning av marina med bryggor, kallbadhus och strandpromenad vid Eldsundsviken i Strängnäs kommun.

Underlaget för samrådet finns tillgängligt nedan eller hos vår konsult Anders Attelind, Tel 010-615 13 25.

Synpunkter från allmänhet skall lämnas till samrad@vasallen.se eller Vasallen Strängnäs Exploatering AB, sergeantstigen 5, 645 33 Strängnäs.

Synpunkter skal vara oss tillhanda senast den 12 juni 2015.

PDF Samråd allmänhetPDF

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter så påminner vi om visningar och säljstarter. Du får även vårt nyhetsbrev om vad som händer på Eldsundsviken.

Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Läs mer härAnmälan är inte bindande och du reserverar ingen bostad.