Information angående kommande tillståndsprövning för vattenverksamhet vid Eldsundsviken, Strängnäs

Vasallen Strängnäs Exploatering AB inbjuder allmänhet och intresserade till samråd inför tillståndsprövning av marina med bryggor, kallbadhus och strandpromenad vid Eldsundsviken i Strängnäs kommun.

Underlaget för samrådet finns tillgängligt nedan eller hos vår konsult Anders Attelind, Tel 010-615 13 25.

Synpunkter från allmänhet skall lämnas till samrad@vasallen.se eller Vasallen Strängnäs Exploatering AB, sergeantstigen 5, 645 33 Strängnäs.

Synpunkter skal vara oss tillhanda senast den 12 juni 2015.

PDF Samråd allmänhetPDF